MIERNIK REZYSTANCJI IZOLACJI SONEL MIC-10                                Pomiar rezystancji izolacji:

Pomiar ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych zgodnie z PN-EN 61557-4 prądem >200 mA.

Niskonapięciowy pomiar ciągłości obwodu i rezystancji:

Pomiar pojemności podczas pomiaru RISO.

Pomiar napięć stałych i przemiennych w zakresie 0...600 V .

Możliwość zasilania 4 akumulatorami lub bateriami alkalicznymi AA, napięcie zasilania monitorowane w mierniku.

Przyrządy  spełniają  wymagania  normy  PN-EN  61557.

Pomiar rezystancji izolacji
Zakres pomiarowy wg PN-EN 61557 - 2 dla UN=50 V: 50 kΩ...250,0 MΩ

  1 GODZINA 1 DO 7 DNI POWYŻEJ 7 DNI
NETTO X 53,66 42,28
BRUTTO X 66 52
Oznaczenia:
* - patrz akcesoria ( osprzęt, materiały eksploatacyjne,dodatkowe wyposażenie)
** - wynajem przyczepy tylko w przypadku wynajmu maszyny ( dowóz sprzętu)
x - nie wynajmowane na w/w okres