Wstęp


Ochrona informacji prywatnych Klientów i Użytkowników naszego serwisu jest dla nas ważna, dlatego dokładamy wszelkich starań, aby wszyscy korzystający mogli bezpiecznie przeglądać nasze strony internetowe. Niniejszy dokument zwany dalej Polityką prywatności dotyczy wszelkiego rodzaju informacji prywatnych i danych osobowych zebranych za pośrednictwem stron internetowych w celach, dla których są one zbierane i przetwarzane.


Przetwarzanie danych osobowych.


W celu prawidłowej realizacji działalności handlowej , serwisowej firma Multiserwis Wanda Szmurło z siedzibą w Białystok 15-671, ul. Ścianka 10 (zwana dalej MS) przetwarza dane osobowe Klientów i Użytkowników (zwanych dalej Użytkownikami), w tym: imię, nazwisko, płeć, adres, adres e-mail, nr telefonu. Przetwarzanie danych osobowych przez MS odbywa się zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

MS stosuje się do wymagań przepisów prawa polskiego oraz stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem. Wyrażenie zgody na przetwarzanie przez MS danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia dostęp do wybranych informacji, realizowanie zamówień, dostawę zamówień oraz jakąkolwiek komunikację. Wszystkim Użytkownikom przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania i zmiany oraz prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych.

Administratorem danych osobowych jest MS, który przetwarza dane w celach informacji handlowej, realizacji zamówień, a co do Użytkowników, którzy wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych – także w celu marketingu własnego firmy. MS może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym w zakresie niezbędnym dla realizacji zamówień np. w celu dostarczania przesyłek lub przekazywania informacji marketingowych dotyczących firmy Użytkownikom, którzy wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych. Dane osobowe nie będą sprzedawane osobom trzecim.


Newsletter oraz inne działania marketingowe wykorzystujące dane osobowe


Użytkownicy mają możliwość subskrybowania naszego newslettera, poprzez podanie adresu e-mail i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i przesyłanie informacji handlowych. Użytkownicy mogą w każdym czasie zrezygnować z subskrypcji newslettera klikając link zawarty w otrzymanym newsletterze lub przesyłając e-maila na adres: biuro@multiserwis.bialystok.pl.


Konto Klienta


Podczas zakładania konta Klienta prosimy o podanie następujących danych Klienta: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres. Polami wymaganymi dla potrzeb rejestracji konta Klienta są:  adres e-mail i hasło oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności.


Cookies


Strona internetowa używa plików „cookies". Cookies są małymi plikami umożliwiającymi urządzeniom używanym do przeglądania sieci Internet (np. komputer, smartfon, itp.) zapamiętywanie specyficznych informacji dotyczących używanego urządzenia. Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane m.in. w celach marketingowych i statystycznych oraz w celu dostosowania serwisów do indywidualnych potrzeb Użytkowników. Ustawienia dotyczące cookies można zmienić w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność strony.


Plugin Facebooka


Nasza strona zawiera plugin do serwisu społecznościowego Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Plugin Facebooka na naszej stronie jest oznaczony logo Facebook. Plugin ten bezpośrednio łączy z profilem MS na serwerze Facebooka. Facebook może wówczas uzyskać informacje, o odwiedzinach naszej strony z adresu IP Użytkowników. Jeżeli odwiedziny naszej strony nastąpią gdy Użytkownicy będą zalogowani na swój profil Facebooka, Facebook zarejestruje informację o wizycie. Nawet jeżeli Użytkownicy nie będą zalogowani, Facebook jest w stanie pozyskiwać informacje o adresie IP. Podkreślamy, że Facebook nie przekazuje nam informacji o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystania. Cel i zakres danych gromadzonych przez Facebook nie są nam znane. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności na portalu Facebook proponujemy kontakt bezpośrednio z Facebookiem lub zapoznanie się z polityką prywatności portalu pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/

Jeżeli życzeniem Uzytkowników jest, aby Facebook nie mógł pozyskiwać informacji dotyczących wizyt na naszej stronie, doradzamy wcześniejsze wylogowanie się z konta na Facebooku.


Deklaracja dotycząca ochrony danych w Google Analytics


Nasza strona używa mechanizmów analizy usług sieciowych Google Inc. (”Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA “): Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger. Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger używają plików cookies, które umożliwiają analizę sposobu korzystania ze stron internetowych. Informacje zbieranie przez pliki cookies są przekazywane na serwery Google znajdujące się w USA i tam archiwizowane.

Jeżeli funkcja anonimizacji adresu IP jest włączona podczas korzystania z naszej strony internetowej, adres IP Użytkowników jest skracany przez Google. Dotyczy to państw członkowskich Unii Europejskiej i innych państw wymienionych w Umowie o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełen adres IP jest wysyłany do serwera Google w USA i tam skracany. W ten sposób funkcja anonimizacji adresu IP będzie aktywna na naszej stronie internetowej. Na wniosek operatora strony internetowej, Google wykorzystuje gromadzone informacje do analizy korzystania ze strony internetowej, przygotowania raportów dotyczących korzystania ze strony internetowej i innych usług związanych z korzystaniem z Internetu. Adres IP przekazany przez przeglądarki Użytkowników w ramach programu Google Analytics nie jest przechowywany wraz z innymi danymi Google.

Użytkownicy mogą zablokować zapisywanie plików cookies w przeglądarce internetowej. Jednak w takim przypadku pełne wykorzystanie wszystkich funkcji strony internetowej nie będzie możliwe. Oprócz tego, Użytkownicy mogą zablokować zapisywanie danych zebranych przez cookies dotyczących używania strony internetowej (włącznie z adresem IP) i wysyłanie ich do Google, jak również przekazywanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl


Prawo do informacji i odwołania zgody na przetwarzanie danych


Użytkownicy mogą zwrócić się do nas w drodze pisemnej lub e-mailem o udzielenie informacji dotyczących danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych przez MS. Użytkownik może również cofnąć swoją wcześniejszą zgodę na przetwarzanie danych osobowych i domagać się zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych. Podejmiemy wówczas działania niezbędne
w celu niezwłocznego zaprzestania przetwarzania danych osobowych i ich usunięcia z naszych baz.
W takim przypadku zalecany jest kontakt z nami pod adresem e-mail: biuro@multiserwis.bialystok.pl lub listownie na adres:

Multiserwis Wanda Szmurło 15-671 Białystok, ul. Ścianka 10