Warunki wynajmu

1. Sprzęt wynajmujemy na doby. Niektóre urządzenia mają także stawkę godzinową.

2. Nie limitujemy czasu pracy maszyny w ciągu doby.

3. Stawka dobowa zależna jest od okresu wynajmu, zgodnie z cennikiem i przysługującym rabatem. Podane ceny są cenami netto i brutto za jedną godzinę lub jedną dobę wynajmu.

4. W wypadku wynajmu większej ilości maszyn, lub na dłuższy okres, istnieje możliwość negocjowania cen.

5. Zwrotu urządzenia należy dokonać przed upływem 24 godzin .Przy zwrocie maszyny po upływie 24 godzin pobierana jest opłata za kolejną dobę. Przy pobraniu urządzenia w piątek po 11 Najemca jest zobowiązany do zwrotu sprzętu w ramach doby do soboty do godz. 11.

6. Zawieramy umowę najmu, która reguluje szczegółowe warunki wynajmu to ona jest prawnie wiążącym dokumentem.

7. Dodatkową ofertą jest transport maszyn na plac budowy oraz serwis techniczny.

Dokumenty potrzebne przy pierwszym wynajmie:

Przedsiębiorstwa:

aktualny oryginał wyciągu z rejestru handlowego z numerem KRS (spółki prawa handlowego) lub oryginał wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (spółki cywilne,prywatni przedsiębiorcy)
zaświadczenie REGON
zaświadczenie NIP

Urzędy, Instytucje państwowe:

oryginał wpisu do właściwych rejestrów
zaświadczenie REGON
zaświadczenie NIP

Osoby prywatne:

niezbędne są dwa ważne dokumenty ze zdjęciem
potwierdzenie pobytu w miejscu zameldowania ( np. rachunek za ostatni miesiąc za gaz, telefon, lub energię elektryczną)

Jeżeli zawarcia umowy i odbioru sprzętu dokonuje pełnomocnik, powinien on posiadać pisemne upoważnienie oraz legitymować się dokumentem potwierdzającym jego tożsamość.

Zabezpieczenia przy wypożyczeniu:

Wynajmujący pozostawia depozyt, zależny od wartości wypożyczanej maszyny oraz okresu najmu.

 

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i jest zaproszeniem do korzystania z naszych usług, niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.